Vựa Hải Sản Lan – Mũi Né

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 131 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77000, Việt Nam
Số điện thoại 091 977 56 44
Trang web
Tọa độ 109.424.052, 1.082.781.491

 


Địa chỉ Vựa Hải Sản Lan ở đâu?

131 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa Hải Sản Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Vựa Hải Sản Lan là:

Vựa Hải Sản Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Vựa Hải Sản Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Nổi 559 - Hải Phòng