Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu – Cường’s Orchids – Châu Đức

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Vũng Tàu, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 808 17 97
Trang web https://www.facebook.com/brvt.cuongorchids/
Tọa độ 106.638.497, 1.071.700.298

 


Địa chỉ Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu - Cường's Orchids ở đâu?

Vũng Tàu, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu - Cường's Orchids như thế nào?

Giờ làm việc của Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu – Cường’s Orchids là: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu - Cường's Orchids có website không?

Địa chỉ trang web của Vườn Lan Bà Rịa Vũng Tàu – Cường’s Orchids là: https://www.facebook.com/brvt.cuongorchids/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sakuko Store Thái Bình - P