Vườn Lan Thảo Nguyên 01 – Dư Hàng Kênh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RMPM+83M, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 603 94 45
Trang web
Tọa độ 208.358.471, 1.066.826.643

 


Địa chỉ Vườn Lan Thảo Nguyên 01 ở đâu?

RMPM+83M, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Lan Thảo Nguyên 01 như thế nào?

Giờ làm việc của Vườn Lan Thảo Nguyên 01 là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Vườn Lan Thảo Nguyên 01 có website không?

Địa chỉ trang web của Vườn Lan Thảo Nguyên 01 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Hoa Tươi Thúy An - Thanh Bình