Vy Thiết Bị Y Tế – Sách Y học – Đổng Quốc Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 219A Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 609 37 01
Trang web http://vythietbiyte-sachyhoc.com/
Tọa độ 208.378.391, 1.066.955.108

 


Địa chỉ Vy Thiết Bị Y Tế - Sách Y học ở đâu?

219A Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vy Thiết Bị Y Tế - Sách Y học như thế nào?

Giờ làm việc của Vy Thiết Bị Y Tế – Sách Y học là: Thứ Sáu:[07:30-11:45], Thứ Bảy:[07:30-11:45], Chủ Nhật:[07:30-11:45], Thứ Hai:[07:30-11:45], Thứ Ba:[07:30-11:45], Thứ Tư:[07:30-11:45], Thứ Năm:[07:30-11:45]

Vy Thiết Bị Y Tế - Sách Y học có website không?

Địa chỉ trang web của Vy Thiết Bị Y Tế – Sách Y học là: http://vythietbiyte-sachyhoc.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  TopGo Reservation Service - Quảng An