Wee. Sân Chill Giới Trẻ – Hồng Gai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55 Đặng Bá Hát, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0833 555 514
Trang web
Tọa độ 209.564.558, 1.070.690.072

 


Địa chỉ Wee. Sân Chill Giới Trẻ ở đâu?

55 Đặng Bá Hát, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Wee. Sân Chill Giới Trẻ như thế nào?

Giờ làm việc của Wee. Sân Chill Giới Trẻ là: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Wee. Sân Chill Giới Trẻ có website không?

Địa chỉ trang web của Wee. Sân Chill Giới Trẻ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  FIX Cafe - Hòa Thuận Nam