Wink Hotel Saigon Centre – Đa Kao

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 9999
Trang web https://www.wink-hotels.com/
Tọa độ 10.791.262.999.999.900, 106.700.486

 


Địa chỉ Wink Hotel Saigon Centre ở đâu?

75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Wink Hotel Saigon Centre như thế nào?

Giờ làm việc của Wink Hotel Saigon Centre là:

Wink Hotel Saigon Centre có website không?

Địa chỉ trang web của Wink Hotel Saigon Centre là: https://www.wink-hotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn - Massage Hùng Hiếu - Phường 5