Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22B Lê Thánh Tôn, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 090 704 00 33
Trang web
Tọa độ 10.032.962.999.999.900, 10.578.759

 


Địa chỉ Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều ở đâu?

22B Lê Thánh Tôn, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều như thế nào?

Giờ làm việc của Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều là:

Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều có website không?

Địa chỉ trang web của Winter Spring Hotel Bến Ninh Kiều là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Anh Linh 2 Quảng Bìnhp - Bắc Lý