Xẻo Mây Homestay – Hoà Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Xẻo Mây, Hoà Khánh, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 391 14 81
Trang web http://xeomayhomestay.vn/
Tọa độ 103.272.386, 1.060.172.607

 


Địa chỉ Xẻo Mây Homestay ở đâu?

Xẻo Mây, Hoà Khánh, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Xẻo Mây Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Xẻo Mây Homestay là:

Xẻo Mây Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Xẻo Mây Homestay là: http://xeomayhomestay.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mama Gia Homestay - Sa Pa