Xí nghiệp phân bón Cửu Long – Tân Ngãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7WF7+Q3C, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3822 910
Trang web
Tọa độ 10.274.432.299.999.900, 10.591.264.749.999.900

 


Địa chỉ Xí nghiệp phân bón Cửu Long ở đâu?

7WF7+Q3C, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Xí nghiệp phân bón Cửu Long như thế nào?

Giờ làm việc của Xí nghiệp phân bón Cửu Long là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Xí nghiệp phân bón Cửu Long có website không?

Địa chỉ trang web của Xí nghiệp phân bón Cửu Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Hoài Thịnh - Trường Xuân