Y Tế Gia Đình MILO – Đồng Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 222140, Việt Nam
Số điện thoại 0838 288 100
Trang web https://ytegiadinhmilo.com/
Tọa độ 211.264.806, 1.059.652.809

 


Địa chỉ Y Tế Gia Đình MILO ở đâu?

Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 222140, Việt Nam

Giờ làm việc của Y Tế Gia Đình MILO như thế nào?

Giờ làm việc của Y Tế Gia Đình MILO là: Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Y Tế Gia Đình MILO có website không?

Địa chỉ trang web của Y Tế Gia Đình MILO là: https://ytegiadinhmilo.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  ytegiadinh tại TP Hồ Chí Minh - Phường 9