Y Tế Toàn Phúc – Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 345 01 15
Trang web https://ytetoanphuc.com/
Tọa độ 10.759.253, 10.664.058

 


Địa chỉ Y Tế Toàn Phúc - Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM ở đâu?

56 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Y Tế Toàn Phúc - Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM như thế nào?

Giờ làm việc của Y Tế Toàn Phúc – Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Y Tế Toàn Phúc - Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM có website không?

Địa chỉ trang web của Y Tế Toàn Phúc – Truyền Nước Tại Nhà, Khám Tại Bệnh Tại Nhà TPHCM là: https://ytetoanphuc.com/

Hình ảnh