Yen Homestay Phu Yen – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0855 477 448
Trang web https://www.facebook.com/yenhomestayphuyen
Tọa độ 130.920.846, 1.093.062.405

 


Địa chỉ Yen Homestay Phu Yen ở đâu?

19 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Yen Homestay Phu Yen như thế nào?

Giờ làm việc của Yen Homestay Phu Yen là:

Yen Homestay Phu Yen có website không?

Địa chỉ trang web của Yen Homestay Phu Yen là: https://www.facebook.com/yenhomestayphuyen

Hình ảnh

Xem thêm:  Sơn Hương Hotel Phan Rang - Phủ Hà