YẾN KHÁNH HÒA – Phước Đồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoàng Minh Thảo, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 098 439 55 35
Trang web https://sites.google.com/site/bantoyensao/
Tọa độ 12.188.566.199.999.900, 10.915.997.469.999.900

 


Địa chỉ YẾN KHÁNH HÒA ở đâu?

Hoàng Minh Thảo, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của YẾN KHÁNH HÒA như thế nào?

Giờ làm việc của YẾN KHÁNH HÒA là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

YẾN KHÁNH HÒA có website không?

Địa chỉ trang web của YẾN KHÁNH HÒA là: https://sites.google.com/site/bantoyensao/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tinh Tinh Tang - Vietnamese Cuisine - Đông Thành