Yumyum Thái Biên Hòa – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lk21-22, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0378 870 336
Trang web https://www.facebook.com/yumyumbienhoa/
Tọa độ 109.445.023, 1.068.303.584

 


Địa chỉ Yumyum Thái Biên Hòa ở đâu?

Lk21-22, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Yumyum Thái Biên Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Yumyum Thái Biên Hòa là: Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00]

Yumyum Thái Biên Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Yumyum Thái Biên Hòa là: https://www.facebook.com/yumyumbienhoa/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỳ Quảng, Cơm Gà Quê Hương Đặc sản Hội An - Sơn Phong