3 Cô Quán – An Biên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VM3J+CP4, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 094 655 69 86
Trang web
Tọa độ 208.535.084, 1.066.818.208

 


Địa chỉ 3 Cô Quán ở đâu?

VM3J+CP4, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của 3 Cô Quán như thế nào?

Giờ làm việc của 3 Cô Quán là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

3 Cô Quán có website không?

Địa chỉ trang web của 3 Cô Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn - Phường Tân Thạnh