92 station restaurant & cafe – Phường Minh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 92 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 564007, Việt Nam
Số điện thoại 090 506 31 99
Trang web https://92-station-restaurant-cafe.business.site/
Tọa độ 158.772.232, 1.083.292.845

 


Địa chỉ 92 station restaurant & cafe ở đâu?

92 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 564007, Việt Nam

Giờ làm việc của 92 station restaurant & cafe như thế nào?

Giờ làm việc của 92 station restaurant & cafe là: Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:00]

92 station restaurant & cafe có website không?

Địa chỉ trang web của 92 station restaurant & cafe là: https://92-station-restaurant-cafe.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán lẩu gà lá é Tao ngộ - Phường 8