ALLMED – Phường 14

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 606/75 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 511 05 11
Trang web http://www.allmed.vn/
Tọa độ 107.671.204, 1.066.619.032

 


Địa chỉ ALLMED ở đâu?

606/75 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của ALLMED như thế nào?

Giờ làm việc của ALLMED là: Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00]

ALLMED có website không?

Địa chỉ trang web của ALLMED là: http://www.allmed.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  HMEC Việt Nam - Phương Liệt