Ẩm thực Chay Tâm Định – Phường An Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7QV3+RJP, Đ. Tôn Đức Thắng, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3775 868
Trang web
Tọa độ 10.294.596.799.999.900, 1.057.540.659

 


Địa chỉ Ẩm thực Chay Tâm Định ở đâu?

7QV3+RJP, Đ. Tôn Đức Thắng, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm thực Chay Tâm Định như thế nào?

Giờ làm việc của Ẩm thực Chay Tâm Định là: Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30]

Ẩm thực Chay Tâm Định có website không?

Địa chỉ trang web của Ẩm thực Chay Tâm Định là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Tộc Nướng - Đông Hải