Aristo International Hotel – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 028 Yết Kiêu, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3826 668
Trang web http://aristohotel.com.vn/
Tọa độ 22.481.720.499.999.900, 10.397.736.069.999.900

 


Địa chỉ Aristo International Hotel ở đâu?

028 Yết Kiêu, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Aristo International Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Aristo International Hotel là:

Aristo International Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Aristo International Hotel là: http://aristohotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Coconut Island Resort - Tp. Phú Quốc