AVORA Boutique Hotel – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 136 Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3538 888
Trang web http://avoraboutiquehotel.com/
Tọa độ 160.707.707, 1.082.153.345

 


Địa chỉ AVORA Boutique Hotel ở đâu?

136 Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của AVORA Boutique Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của AVORA Boutique Hotel là:

AVORA Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của AVORA Boutique Hotel là: http://avoraboutiquehotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Ngọc Diệp Ninh Thuận - Lê Duẩn