Azumaya Hotel Hải Phòng – Đằng Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32-33, 420 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3828 969
Trang web http://azumayavietnam.com/hai-phong
Tọa độ 208.312.669, 10.669.651.739.999.900

 


Địa chỉ Azumaya Hotel Hải Phòng ở đâu?

32-33, 420 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Azumaya Hotel Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Azumaya Hotel Hải Phòng là:

Azumaya Hotel Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Azumaya Hotel Hải Phòng là: http://azumayavietnam.com/hai-phong

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn 224 Mỹ Tho (My Tho 224 Hotel) - Mỹ Phong