Bạch Yến T111-Happy Villa Flamingo Đại Lải Resort – Ngọc Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lê Duẩn, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 15000, Việt Nam
Số điện thoại 098 294 80 92
Trang web https://vietnamresort.vn/st_rental/bach-yen-t111-flamingo/
Tọa độ 213.373.648, 1.057.139.552

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Dragon Dalat Hotel - Phường 3