Bánh căn Nhà Chung – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0886 615 684
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/banh-can-nha-chung
Tọa độ 11.936.264.099.999.900, 1.084.382.909

 


Địa chỉ Bánh căn Nhà Chung ở đâu?

1 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh căn Nhà Chung như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh căn Nhà Chung là: Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Family Restaurant - Hoa Lư