Bánh ngon thái bình – P. Kỳ Bá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 67 Nguyễn Đình Chính, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 723 62 96
Trang web
Tọa độ 204.454.903, 1.063.492.838

 


Địa chỉ Bánh ngon thái bình ở đâu?

67 Nguyễn Đình Chính, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh ngon thái bình như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh ngon thái bình là:

Bánh ngon thái bình có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh ngon thái bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Wũ Bakery - Phú Thuỷ