Bánh tằm cay 777 – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 68 Đường Cách Mạng Tháng 8, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 094 429 91 18
Trang web https://www.foody.vn/can-tho/banh-tam-cay-dac-san-ca-mau
Tọa độ 100.493.086, 1.057.763.476

 


Địa chỉ Bánh tằm cay 777 ở đâu?

68 Đường Cách Mạng Tháng 8, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh tằm cay 777 như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh tằm cay 777 là: Thứ Hai:[14:00-21:00], Thứ Ba:[14:00-21:00], Thứ Tư:[14:00-21:00], Thứ Năm:[14:00-21:15], Thứ Sáu:[14:00-21:00], Thứ Bảy:[14:00-21:00], Chủ Nhật:[14:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sàn Lò Bảo Châu - Điện Biên - Than Nưa