BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG – P. Phan Thiết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 591 Đường Quang Trung, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0865 387 866
Trang web
Tọa độ 21.822.603.299.999.900, 1.051.992.586

 


Địa chỉ BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG ở đâu?

591 Đường Quang Trung, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG như thế nào?

Giờ làm việc của BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG có website không?

Địa chỉ trang web của BẦU PIZZA BABY TUYÊN QUANG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Minh Toan Restaurant Father Cooking - Ninh Hải