Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) – Sơn Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7946+Q2C, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 091 711 98 71
Trang web
Tọa độ 102.569.304, 10.636.000.159.999.900

 


Địa chỉ Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) ở đâu?

7946+Q2C, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) như thế nào?

Giờ làm việc của Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) có website không?

Địa chỉ trang web của Bến Dừa Quán ( Lẫu Gà Nòi ) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gara Dong Xuan - Chư HDrông