Ben Tre Farm Stay – Xóm Dừa Nước – ấp 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 479C Cầu Nhà Việc, ấp 3, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 559 56 07
Trang web http://bentrefarmstay.com/
Tọa độ 102.160.128, 10.637.413.939.999.900

 


Địa chỉ Ben Tre Farm Stay - Xóm Dừa Nước ở đâu?

479C Cầu Nhà Việc, ấp 3, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Ben Tre Farm Stay - Xóm Dừa Nước như thế nào?

Giờ làm việc của Ben Tre Farm Stay – Xóm Dừa Nước là:

Ben Tre Farm Stay - Xóm Dừa Nước có website không?

Địa chỉ trang web của Ben Tre Farm Stay – Xóm Dừa Nước là: http://bentrefarmstay.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  HOÀNG HẠC GIA TRANG - Gia Tân 3