BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI – CAO BẰNG – Sông Bằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường 3/10, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3858 115
Trang web https://www.facebook.com/Ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%90a-khoa-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-Cao-B%E1%BA%B1ng-2065310550150286
Tọa độ 226.568.424, 1.062.686.026

 


Địa chỉ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG ở đâu?

Đường 3/10, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG như thế nào?

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI – CAO BẰNG là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam - Minh Khai