Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai – Kon Tum

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 6277 979
Trang web
Tọa độ 14.119.876.099.999.900, 1.074.566.706

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai ở đâu?

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai là:

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện K - Hàng Bông