Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Son Nam, Nguyễn Bình, Street, Hưng Yên, 160000, Việt Nam
Số điện thoại 0221 6536 868
Trang web https://benhvienhungha.business.site/
Tọa độ 20.670.782.499.999.900, 106.054.296

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà ở đâu?

Son Nam, Nguyễn Bình, Street, Hưng Yên, 160000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà là: https://benhvienhungha.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông - Đắk Hà