Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng – Cát Dài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 124 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3955 888
Trang web https://hih.vn/
Tọa độ 208.532.907, 10.667.249.819.999.900

 


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng ở đâu?

124 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng là: https://hih.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Thống Nhất - Tân Biên