BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – Đức Ninh Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 178 Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3822 185
Trang web https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/benh-vien-da-khoa-thanh-pho-dong-hoi-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-y-te-nam-2016.htm
Tọa độ 174.535.125, 1.066.214.445

 


Địa chỉ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ở đâu?

178 Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI như thế nào?

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Lai Vung - TT. Lai Vung