Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy – Lái Hiêu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 228 Đường 30/4, Lái Hiêu, Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3866 961
Trang web http://trungtamytengabay.vn/
Tọa độ 9.805.175.199.999.990, 1.058.074.477

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy ở đâu?

228 Đường 30/4, Lái Hiêu, Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Ngã Bảy là: http://trungtamytengabay.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên - Túc Duyên