Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8P67+GX6, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3908 888
Trang web http://benhvienthanhvubaclieu.com/
Tọa độ 93.112.993, 10.571.487.809.999.900

 


Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu là: http://benhvienthanhvubaclieu.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh - Kim Tân