Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ – Phú Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ph.Âu Cơ, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 096 222 14 14
Trang web http://benhviendakhoathixaphutho.vn/
Tọa độ 213.960.324, 105.216.392

 


Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ là: Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00]

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ là: http://benhviendakhoathixaphutho.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang - Phước Thạnh