Bệnh viện Giao Thông Vận Tải – Láng Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3766 4751
Trang web http://giaothonghospital.vn/
Tọa độ 210.237.137, 10.580.548.979.999.900

 


Địa chỉ Bệnh viện Giao Thông Vận Tải ở đâu?

84 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải là: http://giaothonghospital.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế Quận Thủ Đức. - Linh Chiểu