Bệnh Viện Mắt Long Xuyên – Phường Mỹ Xuyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 i 1, Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3515 888
Trang web http://benhvienmatlongxuyen.com/
Tọa độ 10.374.758, 1.054.321.083

 


Địa chỉ Bệnh Viện Mắt Long Xuyên ở đâu?

17 i 1, Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Mắt Long Xuyên như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Mắt Long Xuyên là: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Bệnh Viện Mắt Long Xuyên có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Mắt Long Xuyên là: http://benhvienmatlongxuyen.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh - Phường 12