Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ – Thành phố Việt Trì

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 35120, Việt Nam
Số điện thoại 0210 6559 999
Trang web http://sannhiphutho.com/
Tọa độ 213.347.829, 1.053.835.907

 


Địa chỉ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 35120, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ là: http://sannhiphutho.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Mắt Long Xuyên - Phường Mỹ Xuyên