Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên – Hiệp Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P3F4+X9F, Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 6281 686
Trang web http://benhviensannhihungyen.vn/
Tọa độ 207.249.284, 1.060.559.322

 


Địa chỉ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên ở đâu?

P3F4+X9F, Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là: http://benhviensannhihungyen.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh - Võ Cường