Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái – P.Minh Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PVHR+7XM, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Đá Bia, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3884 117
Trang web http://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=3&l=benhvien
Tọa độ 217.282.087, 1.048.924.291

 


Địa chỉ Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái ở đâu?

PVHR+7XM, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Đá Bia, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Thu Cúc - Trần Hưng Đạo