BẾP CỦA NGOẠI – Cơm mẹ nấu đà Nẵng – Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng – Phước Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 136b Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 901 11 21
Trang web https://www.foody.vn/da-nang/bep-cua-ngoai
Tọa độ 16.064.307.499.999.900, 10.822.216.949.999.900

 


Địa chỉ BẾP CỦA NGOẠI - Cơm mẹ nấu đà Nẵng - Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng ở đâu?

136b Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của BẾP CỦA NGOẠI - Cơm mẹ nấu đà Nẵng - Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của BẾP CỦA NGOẠI – Cơm mẹ nấu đà Nẵng – Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng là: Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

BẾP CỦA NGOẠI - Cơm mẹ nấu đà Nẵng - Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của BẾP CỦA NGOẠI – Cơm mẹ nấu đà Nẵng – Cơm trưa văn phòng Đà Nẵng là: https://www.foody.vn/da-nang/bep-cua-ngoai

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Nam Long - Phường 5