Bia hơi Hà Nội – Ph. Thanh Miếu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8C6C+2FH, Ph. Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 091 384 01 55
Trang web
Tọa độ 21.310.057.699.999.900, 1.054.212.381

 


Địa chỉ Bia hơi Hà Nội ở đâu?

8C6C+2FH, Ph. Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia hơi Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Bia hơi Hà Nội là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bia hơi Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Bia hơi Hà Nội là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Dũng Thủy - P. Minh Xuân