Bia Sài Gòn Mê Linh – Oanh Yến – Hợp Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99 QL4B, Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 091 512 61 88
Trang web
Tọa độ 218.549.318, 1.067.836.454

 


Địa chỉ Bia Sài Gòn Mê Linh - Oanh Yến ở đâu?

99 QL4B, Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Sài Gòn Mê Linh - Oanh Yến như thế nào?

Giờ làm việc của Bia Sài Gòn Mê Linh – Oanh Yến là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bia Sài Gòn Mê Linh - Oanh Yến có website không?

Địa chỉ trang web của Bia Sài Gòn Mê Linh – Oanh Yến là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Sơn- Mykolor Kova Luckyhouse - Hoàn Diệu