Bich Ngoan Hotel – Khóm 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Mười Chín Tháng Năm, Khóm 2, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 093 980 01 68
Trang web
Tọa độ 9.939.440.699.999.990, 10.633.715.939.999.900

 


Địa chỉ Bich Ngoan Hotel ở đâu?

22 Mười Chín Tháng Năm, Khóm 2, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bich Ngoan Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bich Ngoan Hotel là:

Bich Ngoan Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bich Ngoan Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sandunes Beach Resort & Spa - Thành phố Phan Thiết