Biển Đảo Quán – TT. Dương Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 78 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 664 36 38
Trang web https://quan-hai-san-343-chu-moi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 10.213.298.499.999.900, 1.039.651.112

 


Địa chỉ Biển Đảo Quán ở đâu?

78 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Biển Đảo Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Biển Đảo Quán là: Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đức Ý Nhật - Mường Phăng