Bonjour Nha Trang Hotel – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17/2 A Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 091 615 67 56
Trang web http://bonjournhatranghotel.com/
Tọa độ 12.238.118.799.999.900, 1.091.945.221

 


Địa chỉ Bonjour Nha Trang Hotel ở đâu?

17/2 A Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bonjour Nha Trang Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bonjour Nha Trang Hotel là:

Bonjour Nha Trang Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bonjour Nha Trang Hotel là: http://bonjournhatranghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Giang Homestay - Ninh Bình