BUFFET RAU – Thế Giới Rau Ngon – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 16 66
Trang web https://www.facebook.com/ngonbbq/?fref=ts
Tọa độ 119.404.051, 10.843.685.289.999.900

 


Địa chỉ BUFFET RAU - Thế Giới Rau Ngon ở đâu?

17 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của BUFFET RAU - Thế Giới Rau Ngon như thế nào?

Giờ làm việc của BUFFET RAU – Thế Giới Rau Ngon là: Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

BUFFET RAU - Thế Giới Rau Ngon có website không?

Địa chỉ trang web của BUFFET RAU – Thế Giới Rau Ngon là: https://www.facebook.com/ngonbbq/?fref=ts

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng hải sản Hải Trung - Ph.Tiên Cát