Bún Bò Huế – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 056 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 094 333 62 22
Trang web
Tọa độ 2.266.314, 10.625.829.499.999.900

 


Địa chỉ Bún Bò Huế ở đâu?

056 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Bò Huế như thế nào?

Giờ làm việc của Bún Bò Huế là:

Bún Bò Huế có website không?

Địa chỉ trang web của Bún Bò Huế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Tư Nhớ 9 - An Phú