Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh – Lý Anh Tông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W8FJ+WCG, Thanh Niên, Lý Anh Tông, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 325 58 62
Trang web
Tọa độ 209.248.179, 10.633.108.639.999.900

 


Địa chỉ Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh ở đâu?

W8FJ+WCG, Thanh Niên, Lý Anh Tông, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh như thế nào?

Giờ làm việc của Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh là: Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh có website không?

Địa chỉ trang web của Bún Lòng Cháo Lòng Tiết Canh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún riêu 223 Yên Bái - P.Nguyễn Thái Học